Angle down Atgal

Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras gavo 516 dozių „Pfizer“ pagamintos vakcinos

Šiandien VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras gavo 516 dozių „Pfizer“ pagamintos vakcinos, skirtos COVID-19 ligos vakcinavimui. Šios vakcinos dozės remiantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ bus skiriamos žemiau nurodytoms gyventojų grupėms.

Pirma vakcinos doze bus skiepijami:

*65 m. ir vyresni asmenys;

*asmenys, dirbantys arba teikiantys paslaugas švietimo įstaigose, įskaitant vykstančius vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, laisvuosius mokytojus, ir asmenis, teikiančius švietimo paslaugas ir kitas paslaugas švietimo paslaugų gavėjams kituose švietimo teikėjuose, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.12 papunktyje; kitų juridinių asmenų darbuotojai, švietimo įstaigose ir kituose švietimo teikėjuose teikiantys valymo, maisto tiekimo ar kitas paslaugas ir turintys tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais ir (arba) būnantys patalpose, kuriose lankosi mokiniai ar studentai; asmenys, švietimo įstaigose vykdantys savanorišką veiklą ne trumpiau kaip 16 val. per ne daugiau kaip 14 dienų iš eilės; treneriai; mokiniai, kurie mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje; asmenys, studijuojantys pagal sveikatos mokslų studijų krypčių programas ir dalyvaujantys klinikinių įgūdžių užsiėmimuose arba atliekantys klinikinę praktiką ASPĮ ir vaistinėse, išskyrus šio įsakymo 1.1.1–1.1.2 papunkčiuose nurodytus studentus;

*jaunesni kaip 65 m. asmenys, turintys rizikos veiksnius (diagnozių kodai nurodyti pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“) (pirmiau skiepijami  kelis rizikos veiksnius turintys asmenys).

Antra vakcinos doze bus skiepijami:

*65 m. ir vyresni asmenys.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Rekomenduojamas video turinys


Taip pat skaitykite