Angle down Atgal

Antroji „Triumfo rago“ šventė

„Triumfo ragas“ – svarbus, džiugus, savotiškas visos Kaišiadorių rajono savivaldybės įsivertinimas, kuris parodo, kiek mūsų krašto mokyklų mokiniai pasiekė šalies olimpiadose ir konkursuose, kaip jie sugebėjo pritaikyti mokykloje ir savarankiškai įgytas žinias bei įgūdžius praktiškai.

Agota Stalaučinskaitė su renginio organizatoriais - meru V. Tomkumi (dešinėje) ir D. Tamulevičiumi.
Agota Stalaučinskaitė su renginio organizatoriais - meru V. Tomkumi (dešinėje) ir D. Tamulevičiumi.
Tomas Gofmanas bei Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojos Gražina Kairevičienė ir Sandra Kavaliauskienė.
Tomas Gofmanas bei Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojos Gražina Kairevičienė ir Sandra Kavaliauskienė.
Artūras Čepulis (Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktorius).
Artūras Čepulis (Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos direktorius).

„Triumfo ragas“ – svarbus, džiugus, savotiškas visos Kaišiadorių rajono savivaldybės įsivertinimas, kuris parodo, kiek mūsų krašto mokyklų mokiniai pasiekė šalies olimpiadose ir konkursuose, kaip jie sugebėjo pritaikyti mokykloje ir savarankiškai įgytas žinias bei įgūdžius praktiškai.

O ar tikrai svarbiausia – nugalėti kitus? Ne. Svarbiausia – praaugti vakarykštį save, konkuruoti su pačiu savimi! Todėl ypatingą vertę įgauna į šventę pakviestų mokinių gebėjimas sutelkti jėgas, nugalėti sunkumus, kartais net ir tingulį, mokytis ir domėtis tam tikrų dalykų savarankiškai, atsakingai pasirinkti ir ruoštis iššūkiams.

Šiais metais mūsų baigiamąjį renginį – šventę „Triumfo ragas“ maloniai sutiko priimti Kaišiadorių kultūros centras. Čia susirinkę nuoširdžiai pasidžiaugėme pasiektais laimėjimais, tikru mokinių TRIUMFU.

Pirmiausia, Kaišiadorių rajono savivaldybės mero padėkos raštai, gėlės ir atminimo dovanėlės buvo įteikti mokiniams, rajono olimpiadose laimėjusiems po tris ar daugiau prizinių vietų: Vaclovo Giržado progimnazijos 8 klasės mokinei Aurai Matuliūkštytei, Algirdo Brazausko gimnazijos II klasės gimnazistėms Augustei Matuliūkštytei ir Austėjai An- driulytei, IV klasės gimnazistei Rasai Miliukaitei.

Apdovanojimų šventė tęsėsi. Buvo pasveikinti mokiniai, ats- tovavę mūsų rajoną olimpiadų ir konkursų respublikiniuose etapuose jų mokytojai:

Algirdo Brazausko gimnazijos gimnazistai Ieva Jurevičiūtė (Lietuvos mokinių anglų kalbos konkursas, Lietuvos mokinių geografijos olimpiada), Augustina Šareikaitė (Lietuvos mokinių geografijos olimpiada, Lietuvos mokinių informatikos olimpia- dos respublikinio etapo I dalis), Deividas Sabaliauskas (Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo I dalis), Akvilė Aleksejūnaitė (Lietuvos mokinių lietuvių kalbos olimpiada), Martynas Juzukonis (Lietuvos mokinių istorijos olimpiada), Mėja Neringa Zazerskytė (Lietuvos mokinių dailės olimpiada), Aivaras Mišeikis (Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiada), Dovilė Lasotaitė (Lietuvos mokinių technologijų olimpiada) bei jų mokytojai Vida Ladienė, Dovilė Kuznecovienė, Asta Tamulevičienė, Skaidrė Kriugždienė, Ingrida Kupčiūnienė, Jovita Gružauskienė, Ona Jodonytė, Andromeda Ostašenkovienė, Audronė Nastajienė, Jūratė Montrimienė, Gražina Kairevičienė, Vytautas Kavaliauskas, Sandra Kavaliauskienė ir Laima Sabaliauskienė;

Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos gimnazistai Vita Marija Jucevičiūtė (Lietuvos mokinių lietuvių kalbos olimpiada), Vėjūnė Balkutė (Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninis etapas), Matas Stonys (Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo I dalis), Kotryna Streikutė (Lietuvos mokinių dainuojamosios poezijos regioninis konkursas) bei jų mokytojos Vida Gelažienė, Živilė Ambrazevičienė, Aurelija Velionienė ir Renata Gvildienė. Žiežmarių gimnazijos gimnazistai Nedas Gulbickas, Saulius Kaulakis, Lukas Lančinskas, Justas Kaulakis (Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikinio etapo I dalis), Emilija Sinkevič (Lietuvos mokinių rusų kalbos olimpiada) bei jų mokytojos Natalija Kocienė ir Neringa Vainorienė;

Kruonio gimnazijos gimnazistai Dainius Mockus (Lietuvos mokinių technologijų olimpiada), Laura Turčinskaitė (Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninis etapas) bei jų mokytojos Aušra Subačienė ir Alė Kerševičienė.

Mokinių vardu kalbėjo Algirdo Brazausko gimnazijos mokinė Mėja Neringa Zazerskytė. Ji teigė, kad olimpiados ir konkursai yra naudingi, nes skatina bendrauti su panašių pomėgių žmonėmis, gilintis į pasirinktą sritį.

Antrus metus iš eilės Kaišiadorių rajono mokiniams, šalies ir tarptautinių konkursų nugalėtojams, skiriamas aukščiausias apdovanojimas – Triumfo ragas. Šiemet šį prizą rajono meras Vytenis Tomkus įteikė 11 mokinių ir 5 mokytojams:

Vaclovo Giržado progimnazijos mokinei Agotai Stalaučins- kaitei, Lietuvos mokinių technologijų olimpiados respublikinio etapo dalyvei, užėmusiai II vietą, ir jos mokytojai Rasai Vilimienei;

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos II klasės gimnazistui Tomui Gofmanui, Lietuvos mokinių chemijos, fizikos ir mate- matikos olimpiadų respublikinių etapų dalyviui;

Kaišiadorių meno mokyklos akordeono programos mokinei Simonai Tamošiūnaitei, XIII tarptautinio akordeonistų konkurso„Ascoltate 2019“ Grand Prix laimėtojai, tarptautinio akordeonistų konkurso ,,Liepsnojantys akordeonai“ I vietos laimėtojai, tarptautinio V. Furmanavičiaus jaunųjų akordeonistų konkurso-festivalio I vietos laimėtojai, ir jos mokytojai Onai Kupčiūnienei.

Gausus Kaišiadorių meno mo- kyklos pučiamųjų instrumentų orkestro muzikantų būrys džiugina visus ne tik atliekamais kūriniais, bet ir puikiais laimėjimais! Už I vietą XIX Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionate – gėlės, padėka, Triumfo ragas ir atminimo dovanėlės – orkestro muzikantams ir jų vadovui Artūrui Vrublevskiui. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras taip pat apdovanojo šiuos Kaišiadorių meno mokyklos mokytojus už puikų mokinių parengimą XIX Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatui: Laimutę Baranauskienę, Odiliją Luciukaitę, Renaldą Grigaliūną, Arvydą Kairevičių, Robertą Ramunį, Justiną Rimą ir Dalių Pelekevičių.

Triumfo ragai įteikti Rumšiškių Antano Baranausko gimnazi- jos merginų krepšinio komandos žaidėjoms Simonai Glinskytei, Odetai Mieldažytei, Agnei Šamatauskaitei, Ievai Žukauskaitei ir mokytojui Boleslovui Černiauskui bei vaikinų krepšinio komandos nariams Tadui Grigaliūnui, Povilui Degiui, Ugniui Masevičiui, Mariui Mažeikai, ir mokytojui Vytautui Čižauskui, Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3x3 varžybose laimėjusioms III vietas.

Nepamatuojamą darbą atliko mokytojai, teikdami pagalbą, konsultuodami, padrąsindami mokinius; mokyklų vadovai, ska- tindami ruoštis olimpiadoms ir konkursams, geranoriškai organizavę renginius kartu su Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centru. Rajono mero padėkos raštai buvo įteikti mokyklų vadovams Stanislavui Bernikui, Artūrui Čepuliui, Ievai Mažulienei, Ritai Mikučauskienei, Jolitai Morkūnaitei ir Eugenijai Švelnikienei.

Bendrojo ugdymo įstaigų vadovų vardu kal- bėjo Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius Stanislavas Bernikas. Jis džiaugėsi mokinių laimėjimais, palinkėjo mokiniams ir toliau tvirtai eiti pasirinktu keliu, gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius srityse, kurios labiausiai domina.

Plojimais vaikai padėkojo tėveliams už rūpinimąsi ir skatinimą siekti vis didesnių aukštumų.

Dėkojame šventės dalyvius pagerbusiems Kaišiadorių rajono savivaldybės merui Vyteniui Tomkui, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Virginijai Batutienei. Dėkojame pagalbininkams, padėjusiems organizuoti šventę: Rumšiškių Antano Ba- ranausko gimnazijos direktoriui Artūrui Čepuliui, abiturientams, šventės vedantiesiems Juozui Žumbakiui ir Sauliui Meilučiui; Monikai Siaurusaitytei – už melodingas dainas, Sauliui Jankauskui – už gražius šventės momentus fotografijose, Kaišiadorių kultūros centrui – už pagalbą organizuojant renginį. Dėkojame rėmėjams: UAB „Eckes-Granini“, UAB „Lemona“, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.

Palinkėjome visiems sėkmės, atkaklumo kitais metais, garbingai kovoti ir laimėti, garsinti Kaišiadorių vardą respublikoje ir už jos ribų. Po apdovanojimų šventės dalyviai buvo pakviesti prie vaišių stalo dar pabendrauti, pasivaišinti, pasidžiaugti rezultatais...

Aušra Taparauskienė

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centro Neformaliojo švietimo skyriaus metodininkė

S. Jankausko nuotr.

Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Artūras Vrublevskis).
Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Artūras Vrublevskis).
Ona Kupčiūnienė ir Simona Tamošiūnaitė.
Ona Kupčiūnienė ir Simona Tamošiūnaitė.
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikinų 3x3 krepšinio komanda ir jų mokytojas Vytautas Čižauskas (antras iš dešinės).
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos vaikinų 3x3 krepšinio komanda ir jų mokytojas Vytautas Čižauskas (antras iš dešinės).
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite