Angle down Atgal

Amatų centro stovykloje – gerų darbų lietus

„Mažuose pasaulio kampeliuose maži žmonės darydami mažus, gerus darbus pamažu keičia pasaulio veidą“, – rašė Vanda Juknaitė.

Šie Lietuvos prozininkės, dramaturgės, eseistės žodžiai puikiai atspindi Klaipėdos rajono amatų centro vasaros vaikų stovyklos rėmėjų prasmingus ir gražius norus.

Klaipėdos rajono amatų centras vaikų vasaros dienos stovyk­las organizuoja nuo 2015 m. Šiais metais penkiose pamainose pailsėjo apie šimtas vaikų. Turėjome ir keletą vaikų su negalia ir specialiaisiais poreikiais, kurie puikiai pritapo ir aktyviai dalyvavo visose veiklose. Mūsų stovyklos tikslas – suburti vaikus ir jaunimą prasmingam užimtumui per atostogas: organizuoti vaikų kultūrinę, sportinę ir pažintinę veiklą; sudominti ir įtraukti vaikus ir jų šeimas į renginius, skatinti jų saviraišką, saviugdą, kultūrinius interesus, atitraukti vaikus nuo neigiamų įtakų; bendradarbiauti su institucijomis, galinčiomis sėkmingai papildyti Amatų centro teikiamas paslaugas. Jauniesiems stovyklautojams buvo organizuojamos pačios įvairiausios veiklos: robotika, keramika, stovyklos marškinėlių dekoravimas, kelionė į delfinariumą, kelionė į Kretingos dvaro saldaininę gaminti saldainių, piešimas rankomis, vėlimas, aktyvūs sporto žaidimai lauke ir dar daug kitokių smagių veiklų. Esame dėkingi Klaipėdos rajono savivaldybei už finansavimą, kuris sudarė didžiąją dalį stovyklos kainos. Likusią, kad ir nedidelę dalį turėjo sumokėti patys tėvai. Ne visi galėjo skirti pinigų stovyklai, todėl ieškojome rėmėjų. Nustebino žmonių geranoriškumas ir supratimas. Paskelbus informaciją net prašyti nereikėjo, surinkome pakankamai lėšų, kad visi vaikai galėtų stovyklauti. Sakoma, kad geri darbai daromi tyliai, bet aš noriu padėkoti visiems rėmėjams. Į šią gražią akciją įsijungė ir jaunimas, ir senjorai, kurie iš gaunamos pensijos parėmė vaikus. Dėkoju Daivai Andrijauskienei, Janinai Jančiauskienei, Vidai Andrijauskienei, Adelei Čapskienei, Redai Požienei, Sandrai Žemgulienei, Daivai Daugėlienei, Mantui Krauleidžiui ir dar vienam žmogui, kilusiam iš Veiviržėnų, dabar gyvenančiam Vilniuje, kuris atsiliepia visada, kai reikia pagalbos, bet nenorėjo būti įvardytas. Smagu, kad gerumas, padėka, nuoširdi pagalba pasiekia adresatą be jokio atlygio, tuomet suvokiama, kad yra žmonių, kuriems rūpi, kuriems svarbi akimirka, kad pasijustum, jog esi ne vienas.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite