Angle down Atgal

Alytaus mieste ir rajone – besikeičiančios dvasininkų gretos

Šv. Mišių metu kai kuriose Alytaus krašto bažnyčiose, koplyčiose, dvasininkų aptarnaujamose statutinėse įstaigose, taip pat katalikiškoje gimnazijoje, ligoninėje ir kalėjime tikintieji pamatė naujus veidus. Visi šiųmečiai kunigų pasikeitimai įvyko Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato teritorijoje.

Kunigas Rimantas Simanavičius (g. 1968 m.) paskirtas Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionu. Šiose pareigose jis pakeitė kunigą Joną Cikaną (g. 1974 m.). Naujasis gimnazijos pagalbininkas sielovadoje R. Simanavičius tarnauja Vilkaviškio vyskupijos Alytaus diakanatui priklausančioje Šv. Angelų sargų parapijoje (Savanorių g. 14). Teologijos licenciatas kun. J. Cikana liko darbuotis Vilkaviškio vyskupijos Lazdijų diakanato Liškiavos parapijoje.

Šv. Angelų sargų parapiją papildė vikaras Romas Budrevičius (g. 1978 m.). Šis kunigas į Alytų atkeltas iš Kalvarijos savivaldybės Akmenynų ir Liubavo parapijų, kur buvo klebonas, o taip pat ėjo Kalvarijos parapijos vikaro bei Marijampolės vaiko tėviškės namų kapeliono pareigas.

Šv. Angelų sargų parapijos vikaras, kunigas Artūras Vaškevičius (g. 1979 m.), ėjęs ir Alytaus pataisos namų bei Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapeliono pareigas, persikėlė į Šakių rajoną, kur paskirtas Sintautų (Šakių r.) parapijos klebonu.

Šv. Angelų sargų parapijai ir visam Alytaus diakanatui nuo 2003-ųjų vadovauja klebonas dekanas, garbės kanauninkas Arūnas Užupis (g. 1961 m.), taip pat einantis ir Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės kapeliono pereigas ir aptarnaujanis Alytaus r. Ūdrijos Švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčią.

Vilkaviškio vyskupijos Alytaus diakanate 2017 m. vasarą pradėjo tarnauti diakonas Laimonas Mituzas (g. 1980 m.). Jis paskirtas atlikti pastoracinę praktiką Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje (Putinų g. 20), taip pat aptarnaus koplyčias Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninėje ir Šv. Elzbietos seserų kongregacijos namuose Alytuje. L. Mituzas – vienuolis, jis ir toliau eis moderatoriaus pareigas Pilnų namų bendruomenėje Panaroje.

Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijai liko vadovauti čia nuo jos įkūrimo 2009 m. tarnaujantis klebonas kunigas Valdas Simanaitis (g. 1970 m.), nuo šiol einantis ir Alytaus pataisos namų kapeliono pareigas.

Darbų padaugėjo Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato Švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijos (Jurgiškių g. 4) dvasininkams. Parapijos klebonas monsinjoras Leonas Jakimavičius (g. 1961 m.), čia tarnaujantis nuo pat parapijos įkūrimo (1993 m.), taip pat besirūpinantis Alytaus rajono Rumbonių Švč. Trejybės parapija, aptarnaus ir Alytaus r. Luksnėnų koplyčią. Joje mišias anksčiau laikydavo kunigas Kęstutis Stankevičius.

Santaikos Kristaus Karaliaus bažnyčios šeimininko ir parapijos klebono pareigose, užimamose nuo 2010 m., K. Stankevičių šiemet pakeitė garbės kanauninkas, kunigas Raimundas Žukauskas (g. 1959 m.), kuris ir toliau klebonaus Simno švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijoje bei eis Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato vicedekano pareigas.

Alytaus Švč. mergelės Marijos krikščionių pagalbos parapijos tarnautojų būrį pernai papildė teologijos licenciatas, altarista Vitas Eidukaitis (g. 1959 m.), o nuo 2006-ųjų darbuojasi vikaras Arnas Abraitis (g. 1968 m.).

Alytaus rajone, Miroslavo švč. trejybės parapijoje, nuo 2015 m. klebonauja kunigas teologijos daktaras Miroslav Dovda (g. 1968 m.), Krokialaukio Kristaus atsimainymo parapijoje nuo 2002 metų tvarkosi kunigas Gintautas Romualdas Steponaitis (g. 1947 m.).

Vilkaviškio vyskupijos Alytaus dekanato Šventojo Kazimiero parapijoje (Varėnos g. 24A) nuo 2001 m. tarnauja klebonas Darius Vasiliauskas (g. 1971 m.), jam nuo 2015 m. talkina vikaras Rimantas Venslova (g. 1971 m.) ir kunigas teologijos licenciatas Saulius Kasmauskas (g. 1972 m.), Lietuvos kariuomenės ordinariato kapelionas, nuo 2010 m. einantis Alytaus didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono kapeliono pareigas.

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos kapeliono pareigos šiemet patikėtos kunigui teologijos licenciatui, Lazdijų vicedekanui, parapijos klebonui Nerijui Žvirbliui (g. 1978 m.).

Kaišiadorių vyskupijos Alytaus dekanate, kuriam nuo 1994 m. vadovauja monsinjoras, Alytaus r. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas, kunigas Vincas Baublys (g. 1955 m.), permainų šiemet, Lietuvos krikšto 630-mečio metais – dar nebuvo. V. Baublys aptarnauja piligriminę šventovę ir koplyčią Eičiūnuose.

Į Alytaus r. Daugų Dievo apvaizdos parapiją, kurioje nuo 2002 m. klebonauja kunigasVidas Jelinskas (g. 1970 m.), 2015 m. atsikėlė reziduojantis monsinjoras, buvęs Ukmergės rajono Šešuolių Šv. Juozapo parapijos klebonas Juozas Dabravolskas (g. 1938 m.). Daugiškiai dvasininkai aptarnauja ir neseniai atnaujintą koplyčią Bukaučiškėse.

Alytaus r. Alovės Švč. Trejybės parapijos klebonas nuo 1976 m. – vyriausias Alytaus krašte tarnaujantis kunigas Stanislovas Stankevičius (g. 1934 m.). Alytaus r. Butrimonių Išganytojo parapijoje nuo 2009 m. klebonauja kunigas Juozas Bakšys (g. 1975 m.).

Alytaus r. Punios Šv. apaštalo Jokūbo parapijai nuo 2006 m. vadovauja klebonas, socialinių mokslų magistras, kunigas Vytas Sabaliauskas (g. 1962 m.). Buvusiam Pirmojo Alytaus Šv. Liudviko parapijos klebonui priskirta ir koplyčia Norgeliškėse. I Alytaus Šv. Liudviko parapijos (Panemuninkėlių g. 6) klebonas – nuo 2006 m. pareigas einantis kunigas Valdas Beleckas (g. 1974 m.), prižiūrintis ir koplyčią Venciūnuose.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite