Angle down Atgal

Aktyvi sąjungos veikla

Jaukioje, draugiškoje aplinkoje įvyko ataskaitinis susirinkimas. Labai maloniai nuteikė tai, kad be didelio raginimo susirinkime dalyvavo beveik 50% sąjungos narių. Sąjungos nariai, išklausę pirmininko ir revizijos komisijos ataskaitas už 2018 metus, įvertino jas labai gerai.

Su Padėkomis – aktyviausi Neįgaliųjų Sąjungos nariai.
Su Padėkomis – aktyviausi Neįgaliųjų Sąjungos nariai.
Jautrus saviveiklininkų pasirodymas.
Jautrus saviveiklininkų pasirodymas.
Gera R. Adomaičio nuotaika užsikrėtė ir viešnios – R. Arlauskienė bei N. Žigutienė (kairėje).
Gera R. Adomaičio nuotaika užsikrėtė ir viešnios – R. Arlauskienė bei N. Žigutienė (kairėje).

Po oficialios dalies susirinkimo dalyviai žiūrėjo ir klausėsi atvykusios iš Molėtų humoro grupės „Molėtuvka” ir sąjungos ansamblio „Lomena” pasirodymų. Buvo organizuota sąjungos amatų būrelio narių pagamintų darbų parodėlė. Su 2018 metų sąjungos ataskaita supažindino Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkas, šio straipsnelio autorius Ramūnas Adomaitis. Buvo pasveikinti visi susirinkusiusieji ir padėkota už gausų dalyvavimą.

Susirinkime dalyvavo gausus būrys svečių iš savivaldybės, kitų įstaigų. Neįgaliųjų Sąjunga gyvuoja jau šeštus savo veiklos metus. Ir ne tik gyvuoja, bet ir plečia savo veiklą. Šiandien galime pasidžiaugti, kad praėję, 2018 metai, buvo labai palankūs ir puikūs.

Pernai tai buvo 5-ieji jubiliejiniai sąjungos metai, per kuriuos daug kas padaryta ne tik sąjungos narių, bet ir rajono neįgaliųjų labui. Tad buvo apžvelgti atlikti darbai, prisimintas dalyvavimas įvairiuose renginiuose, mugėse, olimpiadose, žaidynėse. 2018 metais sąjungai, pateikus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projekto paraišką, buvo skirta 13991 eurų. Tais pačiais metais buvo pateiktas ir kitas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektas, kuris buvo įvertintas 2700 eurais. 2017 metų sausio mėnesį rajono savivaldybės sveikatos tarybai buvo pateiktas trečias projektas „Vandens procedūrų ir kitų užimtumo įtaka sveikatos stiprinimui“ .

Projektas buvo teigiamai įvertintas ir jo įgyvendinimui buvo skirta 820,40 eurų iš savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir dar ketvirtas projektas iš rajono savivaldybės sporto rėmimo konkurso „KKNS sveikatingumo ir sporto renginiai 2018”, kur skirta 500 eurų. 2018 metų gruodžio 31 dieną sąjungoje buvo 102 nariai. Iš jų 20 turi sunkią negalią, didesnė neįgaliųjų dalis juda tik vežimėlio pagalba. Vidutinę negalią turi 26 darbingo amžiaus asmenys, 30 neįgaliųjų yra pensinio amžiaus, 19 neįgaliųjų turi lengvą negalią ir 7 yra šeimos nariai.

Sąjungos nariai yra imlūs naujovėms, aktyviai ir noriai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir veiklose. Praėjusiais metais sąjungos narių veikla buvo įvairiapusiška ir yra žinoma ne tik mūsų rajone, bet ir kituose rajonuose bei didžiuose miestuose.

Vis labiau tampame matomi. Tad nelikome nepastebėti ir Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM. Padedant rajono merui Vyteniui Tomkui, mūsų darbai ir pastangos, aktyviai dalyvaujant neįgaliųjų integracijoje buvo įvertinti. Sąjungai buvo skirtas “Peugeot Boxer” automobilis, specialiai pritaikytas sunkią negalią turintiems neįgaliesiems vežti. Brangią dovaną įteikė ministras Linas Kukuraitis. Labai malonu, kad atsiimti šią dovaną kartu vyko rajono meras Vytenis Tomkus kartu su bendrojo skyriaus vedėja Edita Levancevičiūte.

Mūsų sąjungos narių meninė, kultūrinė ir sportinė veikla praėjusiais metais buvo aktyvi. Iš viso per 2018 m. buvo organizuoti 5 renginiai (Užgavėnės,Velykos, Spartakiada, 5-asis Sąjungos ruduo ir neįgaliųjų dienos paminėjimas miesto parke) Per 2018 metus vykdant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektą teikiamas paslaugas gavo 56 nariai.

Kolektyvas „Lomena“ koncertavo trijjuose respublikiniuose renginiuose - Kėdainiuose, Utenoje, Vilniuje. Taip pat su programa pasirodė renginiuose Žiežmariuose, Kaišiadorių kultūros centre. Kaišiadorių socialinių paslaugų centre koncertavo trijuose renginiuose.

Pristatydami savo koncertines programas, muzikos būrelio neįgalieji galėjo išreikšti savo sugebėjimus, didinti bendruomeniškumo jausmą bei socialinį aktyvumą. Buvo organizuotos išvykos į respublikines parodas: mugę- koncertą Vilniuje „Tau, Vilniau“. Amatų būrelio nariai dalyvavo su savo dirbiniais rudeninėje Kaišiadorių miesto mugėje, dailiųjų amatų darbų parodoje Ukmergėje. „Rudens saulutė“.

Dalyvavome bendrame renginyje kartu su kitomis rajono neįgaliųjų organizacijomis Socialinių paslaugų centre per Užgavėnes. Kaišiadorių miesto kultūros namuose organizavome renginį parodą „Penktasis sąjungos ruduo“.

Sporto būrelio nariai dalyvavo išvykose į sportinius renginius šiuose Lietuvos miestuose: Kėdainiuose, Molėtuose, Kupiškyje ir Kaune. Birželio mėnesį sėkmingai vyko tarprajoninė spartakiada. Joje dalyvavo 86 neįgalieji iš visos Lietuvos. Mūsų rajono dalyvavo 4 komandos, septynios atvyko iš kitų miestų ir rajonų. Išvykose ir renginiuose dalyvavo 16 neįgalių asmenų. Baseino lankymo paslauga buvo teikiama Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro baseine vieną kartą per savaitę, kur dalyvavo ir paslaugas gavo 38 suaugę neįgalūs asmenys ir 2 neįgalūs vaikai.

Visų keturių projektų tikslai - gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, teikti sąjungos neįgaliesiems reikalingas socialinės paslaugas, kurios atkuria ir stiprina neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didina neįgaliųjų užimtumą, sužadina kūrybines galias bei dvasinę sveikatą, manome yra įgyvendinti.
Ramūnas Adomaitis

Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkas

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite