Aktualijos
Luokės miestelyje sutvarkyta aplinka

folder Aktualijos
 Regioninės plėtros departamentas prie vidaus reikalų ministerijos