Angle down Atgal

Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigos užtikrins mokinių ugdymą, priežiūrą ir maitinimą

2021 m. sausio 5 d. administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. D 1 „Dėl pradinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo",  kuriame nurodė:

  • organizuoti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtiniausiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.
  • Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams savo įstaigose priimti sprendimus dėl ugdymo organizavimo konkrečių vietų ir grupių sudarymo, juos viešai paskelbti įstaigų interneto svetainėse.
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite