Angle down Atgal

Administracijos darbuotojų išleistuvės: su nuoširdžiu ačiū ar tūkstantinėmis išmokomis?

Neseniai visą Lietuvą apskriejo žinia, kad dar valdant ankstesnės kadencijos vadovams vienas ilgametis Administracijos skyriaus vedėjas išėjo iš darbo šalių susitarimu ir buvo pamalonintas neįtikėtino dydžio išeitine išmoka ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas – iš viso apie 50 tūkst. eurų suma! Savivaldybės biudžetą paplonino ir daugiau išmokų, kurios buvo skirtos buvusiems valstybės tarnautojams, kurie buvo atleisti, tačiau kitą dieną sugrįžo dirbti ten pat... tik pagal darbo sutartį.

„Banga“ nusprendė pasidomėti darbo santykių nutraukimo praktika Klaipėdos rajono savivaldybėje. Kas lemia, kad vieni išlydimi it legendos, o kiti it vargo pelės?

Ekspertai atliks analizę

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotoja Raimonda Sodeikė „Bangai“ teigė, kad Administracijos darbuotojų kaita nėra didelė. Per pastaruosius trejus metus (2016-06-07–2019-06-07) priimti 178 darbuotojai (iš jų ir sezoniniai darbininkai: kūrikai ir aplinkos tvarkytojai), atleistas 161 darbuotojas (iš jų ir sezoniniai darbininkai: kūrikai ir aplinkos tvarkytojai). Birželio 11 d. duomenimis, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje faktiškai dirbo 312 darbuotojų.

Administracijos direktorius Artūras Bogdanovas „Bangą“ informavo, jog, pasitarę su politikais, planuoja atlikti Savivaldybės funkcijų analizę, siekiant išsiaiškinti perteklines, neaktualias funkcijas. „Šiam tikslui planuojame pirkti išorės ekspertų paslaugas. Visa tai daroma siekiant efektyvinti Administracijos darbą bei teikiamas viešąsias paslaugas“, – akcentavo A. Bogdanovas.

Kompensacijos dydis – derybų klausimas

Savivaldybės administracijos darbuotojai darbo santykius nutraukia savo iniciatyva be svarbių priežasčių arba dėl svarbių priežasčių (dėl sveikatos problemų; sukakus įstatymų nustatytam senatvės pensijos amžiui). Galimas išėjimas iš darbo ir šalių susitarimu, kuris dažniausiai yra žymiai naudingesnis darbuotojui, ką parodė ir nuskambėjęs skandalas apie vieno vedėjo išleistuves su 50 tūkst. Eur.

Neterminuotą darbo sutartį nutraukiant darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, sukakus senatvės pensijos amžiui, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Tačiau karjeros valstybės tarnautojai darbo sutarčių neturi, tad jie, sulaukę pensinio amžiaus ir išeidami iš darbo, nepretenduoja į jokias išeitines išmokas. Tačiau, žinoma, galimas ir minėtas šalių susitarimas. Akivaizdu, jog buvusi Savivaldybės administracija buvo dosni ir išlydėjo minėtą vedėją šalių susitarimu su 6 mėnesių (!?) jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Sodeikė akcentavo, kad bet kuri darbo santykių šalis gali pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo santykius šalių susitarimu. Atleidimo sąlygos (nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka, atsiskaitymo tvarka ir kita) yra šalių derybų klausimas. Būtent šalių susitarimu per pastaruosius trejus metus buvo išlydėti į pensiją 7 karjeros valstybės tarnautojai.

Iš viso per 2016-06-11–2019-06-11 laikotarpį Savivaldybės administracijoje buvo atleisti 199 darbuotojai (39 darbuotojai atleisti šalių susitarimu, 160 darbuotojų atleisti dėl kitų priežasčių).

Vedėjui – nuo 2 074 Eur iki 2 455 Eur

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Centrinės buhalterijos vedėjos pavaduotoja Rimutė Jurgulienė informavo, jog šiuo metu mažiausias Administracijos skyriaus vedėjo darbo užmokestis yra 2 074 Eur, didžiausias – 2 455 Eur („ant popieriaus“, priklauso nuo stažo).

Karjeros valstybės tarnautojai yra kasmet vertinami. Atsižvelgiant į jų pasiektus rezultatus, atlyginimų kartelė kaskart gali vis pakilti.

„Tiesioginis darbuotojo vadovas (skyriaus vedėjas arba direktorius, kai vertinamas skyriaus vedėjas) sprendžia, kokiomis priemonėmis, numatytomis įstatyme, skatinamas darbuotojas. Kokias vardines dovanas (planšetę, laikrodį, telefoną) gaus darbuotojas, pasirenka jis pats, darbuotojai yra apklausiami. Dovanos suma negali viršyti 200 Eur“, – dėstė Juridinio skyriaus vedėjo pavaduotoja R. Sodeikė.

Pokyčiai struktūroje

Kaip keitėsi Savivaldybės administracijos struktūra per pastaruosius trejus metus? Savivaldybės administracijos struktūroje dar 2017 m. patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos struktūra su įsteigta nauja vyriausiojo specialisto (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus) pareigybe. 2018 m. patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos struktūra be Vaiko teisių apsaugos skyriaus (darbuotojai dabar dirba Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). 2019 m. vyriausiojo specialisto (jaunimo reikalų koordinatoriaus) pareigybė iš Švietimo skyriaus iškelta, nustatytas tiesioginis pavaldumas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Būta ir kitų pokyčių: atsirado Tarybos ir mero sekretoriatas (5 etatai). Anksčiau šio skyriaus darbą atlikdavo Bendrasis skyrius. Taip pat atsirado daugiau faktiškai dirbančių Ryšių su visuomene skyriuje (anksčiau buvo tik vedėja ir jos pavaduotoja, o dabar jau yra užimti 4 etatai). Personalą kuruojantys specialistai anksčiau buvo pavaldūs Bendrajam skyriui, o dabar – Juridiniam skyriui. Neatmestina, jog pasikeitus valdžiai Administracijos struktūra gali kisti, juolab po ketinamos atlikti darbuotojų funkcijų analizės.

KOMENTARAI

  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profsąjungos pirmininkė Laima TUČIENĖ: „Ar žinojome apie didžiules išeitines? Ne, sužinojome tik iš spaudos ir paskleistos informacijos nevertiname. Juk yra Darbo kodeksas, įstatymai, privalu jais ir vadovautis. Jei teisinė bazė nepažeista, galimos tik interpretacijos.

    Manau, vertinant bendrai visų Administracijos darbuotojų atlyginimus, jie nėra pasiekę verslo sektoriaus lygio. Mūsų atlyginimus sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Kintamoji dalis yra nustatoma per kasmetinį vertinimą, tad jos gali ir nebūti – pakankamai „slidus“ dalykas. Ar Savivaldybėje nepiktnaudžiaujama komandiruotėmis? Net pagal įstatyminę bazę numatyta, kad karjeros valstybės tarnautojas, Administracijos darbuotojai turi kelti kvalifikaciją. Iki šiol tam kažkokių trikdžių nebuvo. Manau, pinigine prasme biudžetas buvo renkamas neblogai. Jei iš 300 darbuotojų išvažiuodavo vienas kitas į komandiruotę, tai nemanau, kad tai galima vadinti piktnaudžiavimu. Priešingai, būtina tobulėti.“

  • Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buvęs direktorius, dabar vienas iš Tarybos opozicijos lyderių Sigitas KARBAUSKAS: „Nematau jokio skandalo dėl išmokėtos sumos iš darbo išėjusiam vedėjui. Ar gailiuosi šio žingsnio? Žingsnis jau žengtas, jį priimdamas vadovavausi anksčiau galiojusiomis rekomendacijomis, kad reikia atsižvelgti į darbuotojo stažą. Šešių mėnesių išeitinė buvo išmokėta ne vienam darbuotojui. Tačiau šiuo konkrečiu atveju nemaniau, jog išeis tokia didelė galutinė suma. Tai viena iš situacijų, iš kurios skaičiuojant irgi galima mokytis.“
comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite