Angle down Atgal

Ad multos annos! Ilgiausių Jums metų, gerbiamas klebone, mons. Jonai!

Vasario 5 d. Lietuvoje švenčiama Šv. Agotos (231-251), Italijos merginos kankinės diena. Ši šventoji, gyvenusi III amžiuje, buvo žiauriai kankinta, nepalūžusi, įkalinta kalėjime. Pasak legendos, mergina dėl meilės ir atsidavimo Jėzui Kristui buvo pasiryžusi aukoti save Viešpaties tarnybai, padariusi nuo 15 metų skaistybės įžadą. Romos didikui panorėjus ją vesti, bet nepasiekus šv. Agotos širdies ir rankos, buvo bandoma merginą laimėti palaužiant jos dvasią. Istorija pasakoja, kad mergina buvo sudeginta. Bažnyčios tradicijoje jos užtarimo šaukiasi tikintys krikščionys, siekiant išvengti gaisro. Todėl bažnyčiose šią dieną pašventinama ir namo nešamasi šv. Agotos duonos.

Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vasario 5 -ąją susirinko maldai gausiai bendruomenės žmonių, nes ši diena tikintiesiems brangi ir dėl to, jog tai – parapijos klebono monsinjoro Jono Dalinevičiaus gimtadienis. Šv. Mišias drauge su klebonu koncelebravęs Kaišiadoių vyskupo generalvikaras kunigas Rolandas Bičkauskas, pamokslo metu priminęs šventosios kankinės istoriją, pasidžiaugė Birštono dekano klebono iniciatyvumu, darbštumu, išmintimi. Jis teigė, jog graži amžiaus metų puokštė liudija apie kunigo didesnę patirtį ir Dievo malonę. Pasveikinti atvykę Birštono savivaldybės adminstracija, Nevyriausybinių organizacijų, bažnyčios choro ir Gyvojo rožinio draugijos bei Sakralinio muziejaus atstovai dėkojo už uolią tarnystę Birštone, už nenuilstamą darbą dėl Birštono savivaldybės žmonių. Jie taip pat linkėjo monsinjorui sveikatos, Dievo gausių malonių, džiugaus tolimesnio tarnavimo. Šventė malda nesibaigė, nes nuoširdus, šiltas bendravimas tęsėsi Carito bendruomenės namuose prie kavos puodelio, skambant lietuvių liaudies dainoms, kuriomis praturtino mokytoja ekspertė Roma Ruočkienė ir patys birštoniečiai.
Ad multos annos! Ilgiausių Jums metų, gerbiamas klebone, mons. Jonai!
Birštono parapijos pastoracinė taryba

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite