Angle down Atgal

2019 metų brandos egzaminų sesijai pasibaigus

Šių metų liepos 11 dieną baigėsi kasmet vykstanti brandos egzaminų sesija. Nuo 2018 m. balandžio 24 d. iki birželio 20 d. vyko pagrindinės sesijos brandos egzaminai, o nuo birželio 21 d. iki liepos 11 d. vyko pakartotinė brandos egzaminų sesija. Kaip mums sekėsi laikyti brandos egzaminus 2019 metais?

Nors brandos egzaminai vyksta kasmet, tačiau kiekvieni metai turi savo ypatumų. Visiems šių metų brandos egzaminų sesija buvo skirtinga: vieni džiaugėsi gautais aukštais įvertinimais, kitų netenkino gauti įvertinimai, o dar kiti kremtasi neišlaikę vieno ar kito brandos egzamino. Valstybinių brandos egzaminų (VBE) vertinimas yra kriterinis. Kandidatai, išlaikę VBE, gavo įvertinimus pagal šimtabalę skalę nuo 16 iki 100. VBE įvertinimai nuo 16 iki 35 balų atitinka patenkinamą pasiekimų lygį, nuo 36 iki 85 balų atitinka pagrindinį pasiekimų lygį, nuo 86 iki 99 balų atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį ir 100 balų pasiekimų lygis.

Eil.

Nr.

Egzaminas

Egzamino išlaikymo procentas Elektrėnų savivaldybėje, proc.

Egzamino išlaikymo procentas Lietuvoje, proc.

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

1.

Lietuvių kalba ir literatūra

92,65

87,84

91,35

90,62

2.

Informacinės technologijos

90,91

92,86

97,15

96,5

3.

Istorija

87,78

93,55

95,27

98,74

4.

Matematika

78,75

68

87,22

82,13

5.

Chemija

100

100

98,48

97,78

6.

Užsienio (rusų) kalba

100

100

99,82

99,81

7.

Užsienio (anglų) kalba

100

95,18

99,33

97,91

8.

Biologija

95,92

89,58

98,74

97,56

9.

Fizika

100

100

97,81

96,75

10.

Geografija

91,89

96,15

96,23

96,15

*Informacija pateikta be apeliacijų rezultatų. Kartu pateikti ir eksternų rezultatai.

Brandos egzaminus laikė 265 kandidatai, 31 kandidatu daugiau nei laikė pernai. Elektrėnų savivaldybėje šešių (2018 m. – penkių, 2017 m. buvo taip pat šešių) valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis žemesnis nei Lietuvos vidurkis, t. y. lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, informacinių technologijų, užsienio (anglų) kalbos, biologijos. Tris valstybinius brandos egzaminus mūsų savivaldybėje, t. y. užsienio (rusų) kalbos, fizikos ir chemijos valstybinius brandos egzaminus, išlaikė visi laikiusieji. Geografijos valstybinio brandos egzamino išlaikymo procentas toks pat kaip ir mūsų savivaldybėje. Palyginti su 2018 metų egzaminų sesija, mūsų savivaldybėje šiais metais prasčiau nei 2018 metais išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros (2018 m. neišlaikė 7,35 proc., 2019 m. – 12,16 proc.), biologijos (2018 m. neišlaikė 4,08 proc., 2019 m. – 10,42 proc.), užsienio (anglų) kalbos (2018 m. išlaikė visi, 2019 m. – 4,82 proc.), matematikos (2018 m. neišlaikė 21,25 proc., 2019 m. – 32 proc.)valstybiniai brandos egzaminai. Informacinių technologijų (2018 m. neišlaikė 9,09 proc., 2019 m. – 7,14 proc.), istorijos (2018 m. neišlaikė 12,22 proc., 2019 m. – 6,45 proc.) ir geografijos (2018 m. neišlaikė 8,11 proc., 2019 m. – 3,85 proc.) valstybinių brandos egzaminų 2019 m. išlaikiusiųjų daugiau nei 2018 metais.

Džiaugiamės chemijos, fizikos ir užsienio (rusų) kalbos valstybinių brandos egzaminų rezultatais. 2019 metais chemijos, fizikos ir užsienio (rusų) kalbos valstybinius brandos egzaminus išlaikė 100 proc., o lietuvių kalbos ir literatūros, informacinių technologijų ir biologijos valstybinių brandos egzaminų mokinių pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį daugiau nei šalyje. Fizikos valstybinį brandos egzaminą Elektrėnų savivaldybėje išlaikė visi laikiusieji, o mokinių pasiekusių aukštesnįjį pasiekimų lygį 1,43 proc. daugiau nei Lietuvoje.

Pastaruoju metu ypatingas dėmesys Elektrėnų savivaldybėje skiriamas matematikos pasiekimams. Labai džiaugėmės, kai 2017 m. matematikos valstybinio brandos egzamino savivaldybėje neišlaikė 10,18 proc. laikiusiųjų, nors tai buvo 4,54 proc. daugiau nei Lietuvoje, tačiau lyginant su pastarųjų trejų metų rezultatais – tai buvo ženkliai geresnis rezultatas (2014 m. neišlaikė 29,03 proc., 2015 m. - 28,89 proc., 2016 m. – 23,64 proc.), Lietuvoje šio egzamino 2017 m. neišlaikė 5,64 proc., 2016 m. neišlaikė 10,65 proc., 2015 m. neišlaikė 9,26 proc., o 2014 m. 11,91 proc. laikiusiųjų. 2018 metais matematikos valstybinio brandos egzamino mūsų savivaldybėje neišlaikė 21,25 proc. laikiusiųjų ir t. y. 8,47 proc. daugiau nei Lietuvoje, Lietuvoje šio egzamino neišlaikė 12,78 proc. kandidatų ir tai buvo prasčiausiai išlaikytas egzaminas tiek Lietuvoje, tiek mūsų savivaldybėje.

Deja, ir šiais metais matematikos valstybinis brandos egzaminas prasčiausiai išlaikytas egzaminas tiek Lietuvoje (neišlaikė 17,87 proc.), tiek mūsų savivaldybėje (neišlaikė 32 proc.).

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad 2019 m. matematikos valstybinį brandos egzaminą rinkosi 64,9 proc. kandidatų, t. y. 7,28 proc. daugiau nei Lietuvoje – tai antras pagal populiarumą valstybinis brandos egzaminas mūsų savivaldybėje. Būtina pažymėti, kad 64,58 proc. neišlaikiusiųjų matematikos valstybinio brandos egzamino metiniuose dalykų įvertinimuose turėjo ketvertus arba penketus.

Lietuvoje 2019 m. beveik visų valstybinių brandos egzaminų, išskyrus istorijos, išlaikymo procentas mažesnis nei 2018 m.

2019 m. mums sekėsi prasčiau nei 2018 m., nes bendras savivaldybėje išlaikiusiųjų procentas 3,58 proc. mažesnis nei 2018 metais. 2019 m. Lietuvoje išlaikymo procentas 92,87 proc. (2018 m. – 94,38 proc.).

Kandidatų, gavusių 86 ir daugiau balų, 2019 metais 11,83 proc. (2018 m. – 14,66 proc.), Lietuvoje – 16,48 proc. (2018 m. – 16,74 proc.).

Lygiai

Elektrėnų savivaldybėje,

proc.

Lietuvoje 2018 m., proc.

2018 m.

2019 m.

2018 m.

2019 m.

Neišlaikė

8,52

12,10

5,69

7,13

Patenkinamas (16–35)

39,80

35,63

32,40

31,25

Pagrindinis (36–85)

36,87

40,03

45,16

45,09

Aukštesnysis (86–99)

12,4

9,77

13,79

13,35

Šimtukas

2,23

2,06

2,89

3,13

Vertindami 2019 m. išlaikymo pagal lygius situaciją Elektrėnų savivaldybėje ir Lietuvoje, galime pastebėti, kad Elektrėnų savivaldybėje kandidatų, turinčių žemus mokymosi pasiekimus, 9,35 proc. daugiau nei Lietuvoje (2018 m. buvo 10,23 proc.), kandidatų, pasiekusių pagrindinį pasiekimų lygį, Elektrėnų savivaldybėje 5,06 proc. yra mažiau nei Lietuvoje (2018 m. buvo 8,29 proc.). Šiais metais Elektrėnų savivaldybėje 4,65 proc. mažiau nei Lietuvoje kandidatų, kurie pasiekė aukštesnįjį ir 100 balų lygius (2018 m. buvo tik 2,05 proc.).

Analizuojant Elektrėnų savivaldybės neišlaikiusių VBE kandidatų metinius įvertinimus, dalyko mokymosi kursą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad 63,95 proc. neišlaikiusių metiniuose dalykų įvertinimuose turėjo ketvertus arba penketus, šiemet 36,05 proc. (2018 m. buvo 25 proc., o 2017 m. - 43,14 proc.) metiniuose įvertinimuose turėjo aukštesnius įvertinimus. Išplėstiniu kursu mokėsi 65,12 proc. (2018 m. - 78,33 proc.) neišlaikiusių kandidatų ir 34,88 proc. (2018 m. - 21,67 proc.) mokėsi bendruoju kursu.

Visų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis 2019 m. 3,58 proc. mažesnis nei 2018 m., Lietuvoje išlaikymo vidurkis 2019 m. – 1,51 proc. taip pat mažesnis nei 2018 metais.

Be galo džiugu, kad antrą kartą Elektrėnų savivaldybėje yra 15 šimtukų ir tik vienu mažiau nei buvo 2018 m. Didžiuojamės Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientu Deivydu Roku Stančiku ir Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos abiturientu Luku Jančiausku, kurie šiemet gavo po tris 100-tukus ir bus pasveikinti aukščiausių šalies vadovų.

Džiaugiamės ir didžiuojamės trimis Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos abiturientais Rugile Ratkevičiūte, Deivydu Roku Stančiku, Karoliu Živulskiu bei viena Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos abituriente Elena Varkulevičiūte, kurie šiemet baigė gimnazijas su pagyrimu.

2019 M. ŠIMTUKININKAI IR JUOS MOKĘ MOKYTOJAI

Eil. Nr.

Abituriento vardas, pavardė

Gimnazija

Mokomasis dalykas

Mokęs mokytojas

1.

Kapustinskaitė Laura

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Užsienio (anglų) kalba

Aušra Balnienė, mokytoja metodininkė

2.

Deivydas Rokas Stančikas

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Užsienio (anglų) kalba

Aušra Balnienė, mokytoja metodininkė

3.

Ligita Kovalevskytė

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Užsienio (anglų) kalba

Aušra Balnienė, mokytoja metodininkė

4.

Kamilė Varškevičiūtė

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Užsienio (anglų) kalba

Roma Važgėlienė, vyresnioji mokytoja

5.

Lukas Jančiauskas

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Užsienio (anglų) kalba

Elina Šablinskaja, vyresnioji mokytoja

6.

Elena Varkulevičiūtė

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Užsienio (anglų) kalba

Elina Šablinskaja, vyresnioji mokytoja

7.

Žilvinas Prokuda

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Užsienio (anglų) kalba

Nina Lapšina, vyresnioji mokytoja

8.

Kapustinskaitė Laura

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Lietuvių kalba ir literatūra

Elvyra Kasperavičienė, mokytoja ekspertė

9.

Karolis Živulskas

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Lietuvių kalba ir literatūra

Elvyra Kasperavičienė, mokytoja ekspertė

10.

Deivydas Rokas Stančikas

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Biologija

Audrutė Jančiauskienė, mokytoja metodininkė

11.

Deivydas Rokas Stančikas

Elektrėnų „Versmės“ gimnazija

Informacinės technologijos

Nijolė Kriščiūnienė, mokytoja ekspertė

12.

Laurynas Denisenko

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Informacinės technologijos

Vita Stasevičienė, vyresnioji mokytoja

13.

Lukas Jančiauskas

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Matematika

Povilas Tenikis, mokytojas metodininkas

14.

Ieva Gliaudelytė

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Matematika

Povilas Tenikis, mokytojas metodininkas

15.

Lukas Jančiauskas

Elektrėnų sav. Vievio gimnazija

Istorija

Rasa Peleckienė, mokytoja metodininkė

Didžiuojamės ir dėkojame mokytojams už puikius mokinių mokymosi pasiekimus laikant valstybinius brandos egzaminus.

Abiturientams, kurie baigė gimnazijas su pagyrimu ir/ar už valstybinius brandos egzaminus gavo 100 balų vertinimus ir juos mokiusiems mokytojams, buvo įteiktos Elektrėnų savivaldybės mero Kęstučio Vaitukaičio padėkos ir atminimo dovanėlės.

Nuoširdžiai dėkojame Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos, Elektrėnų sav. Vievio gimnazijos, VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro administracijoms, vyr. vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams už sklandų brandos egzaminų vykdymą, už pagalbą organizuojant ir vykdant valstybinius brandos egzaminus. Tikime, kad ir 2020 metų brandos egzaminų sesija vyks sklandžiai, o rezultatai bus geresni nei 2019 metų.

comment Skaitytojų komentarai (0)

Taip pat skaitykite