Kultūra
 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus informacija

Kuršėnų tremtiniai paminėjo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną